Embryo Transfer og ICSI

Regler for Embryo Transfer og ICSI 2024

Embryo Transfer
Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved 1. sædbestilling.

Der betales første 1. rate ved bestilling

2. rate betales ved succesfuld skylning. Ved flere embryoner betales der pr embryo

Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.