Lørdag 6. august 2022

VM Herning

Startliste kommer senere